Laser

Laser

Här på bilderna behandlar jag muskelknutor med laser, som är
en ljusbehandling.

Laser är även läkande mot sår och för att dämpa svullnader
samt att minska smärta.