Massage och Stretching

Massage

Massage löser spända och ömma muskler så att dessa bibehåller sin elasticitet och smidighet. Muskelbalansen och koordinationen förbättras. Massage, liksom stretching, gynnar blodcirkulationen och underlättar för kroppens vätskor att föra bort slaggprodukter. Massage kan göras både före och efter arbete.

Stretching

Stretching bibehåller samt förlänger muskulatur och mjukdelsvävnad. Stretching används på muskelgrupper eller på en specifik muskel efter hårt arbete. Detta gynnar muskelns blodcirkulation som därigenom lättare kan transportera bort slaggprodukter som till exempel mjölksyra . Det är viktigt att veta när man ska stretcha, men det är mer viktigt med kunskapen om när man inte ska stretcha.