Ultraljud

Terapeutiskt Ultraljud

Vad är ultraljud?
Ultraljud är ljudvågor som ligger högt över den frekvens som våra öron kan uppfatta. Ljudvågorna ger ett tryck som används för att vibrera, tvätta och flytta på vätskor.

Behandling med ultraljud
I kroppen används ultraljudet för att rengöra inflammerad vävnad, flytta undan oönskade ämnen, flytta fram friskt, läkande blod till skador samt för att styra fram läkemedel mot sjuka vävnader. Det sistnämnda kallas sonofores.

Förväntat resultat
Ultraljud ger resultat omedelbart. När ultraljudet används för att starta en läkningsprocess måste behandlingen upprepas några dagar i veckan under några veckor, eller längre. Så småningom startar kroppens självläkningsprocess. När ultraljud används mot värk försvinner värken omgående eftersom smärtande signalämnen flyttas undan till vensystemet.

Terapeutiskt ultraljud fungerar på två sätt, dels uppstår ovannämnda tvätt effekt som används för bortsköljning av oönskade inflammationsämnen, smärtsignalämnen, svullnader/lymfa etc som kan blockera normal blodförsörjning. Sedan ger ultraljudet transport av friskt blod till skadan. Allt styrs med rörelsemönstret för ljud huvudet.

Utöver detta finns också en termisk effekt som är gynnsam för immunförsvaret. Cellväggarna mjukas upp och blir mer genomsläppliga för immunförsvarets komponenter.

Ultraljud har ett antal användningsområden, som bland annat:

• Höga smärtnivåer mot sönderdragna muskler eller inflammerade nervrötter

• Inflammationer i områden där det inte finns så mycket muskler, exempelvis händer och fötter

• Läkning av frakturer på skelettet

• Snabb läkning av sår, operationssnitt etc.

• Nedtagning av svullnader

• Artroser (exempelvis ”obestämt ont i ryggen”, facettartros) samt vid reumatism